Over mij

Even voorstellen; Jan Pals.
Het gaat bij mij altijd om de mens en de verhouding tussen mensen.
Twintig jaar werkte ik als docent in het onderwijs en ruim dertig jaar als manager Arbeidszaken in het bedrijfsleven (Human Resource Management). De tijdens deze werkzame jaren opgedane ervaringen en mensenkennis neem ik mee als coach evenals mijn ervaringen als vrijwilliger bij De Luisterlijn.

JP icon grey small
Jan Pals Panta rhei coach

Jan Pals

In mijn boekenkast staan nu vooral boeken over filosofie, psychologie en neurologie. Door het lezen van boeken vergaar ik kennis en spiegel ik mijzelf aan de opvattingen en ideeën van anderen.

In de omgang met mensen staan respect en oprechte belangstelling voor de ander bij mij op de eerste plaats. Wie is de mens tegenover mij?

Dankzij mijn analytisch vermogen kan ik zaken in het juiste perspectief zien. In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen, sporten, tuinieren en lezen.

Arbeidszaken

Als ZZP-er hield ik mij de laatste 20 jaar bezig met de arbeidsvoorwaarden van medewerkers en de meest betrokken “partijen” daarbij: directie, ondernemingsraad en vakbonden. 

Reorganisaties en/of fusies hebben vaak vergaande gevolgen voor de medewerkers.
Bij onzekerheid over baan of inkomenszekerheid ontstaan gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Deze gevoelens hebben veelal een grote impact op het lichamelijk welzijn. Stressverschijnselen en mogelijk een burn-out liggen dan op de loer.

Mijn opvoeding

Ik ben geboren in 1950 te Hoogeveen en opgegroeid in een gezin met drie zussen. Het christelijk geloof speelde een belangrijke rol met duidelijke christelijke waarden, normen, geboden en verboden. Orde en gezag was altijd voelbaar aanwezig.

Ik behoor tot de categorie van de babyboomers; naoorlogse kinderen. Nederland moest weer opgebouwd worden. Dat was hard werken en er was weinig aandacht voor kinderlijke behoeften en gevoelens.

Na de nodige verhuizingen kwamen we terecht in Vlissingen, in die tijd nog een marinehaven. De scheepsbouw (De Schelde) stond centraal in deze plaats. Ik heb menig schip te water zien gaan. In die tijd een uitje.

Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht en ben uiteindelijk op de toenmalige Kweekschool beland; thans de Pedagogische Academie. Ik werd onderwijzer.

Terugblik

Als ik nu terug kijk op mijn leven dan kan ik daar een rode draad in ontdekken. Waarvan het begin terug voert naar mijn opleiding tot onderwijzer (zie mijn blog inzoomen op Jan Pals).

Verandering en weerstand staan centraal in mijn leven. Altijd maar op zoek naar iets nieuws. Letterlijk en figuurlijk nieuwsgierig zijn. Maar verandering roept ook weerstanden op. Met “willen veranderen” loop je ook tegen de grenzen van anderen aan die niet altijd de noodzaak zien van mijn wil om het anders te doen. Een jaar met een andere klas/groep optrekken of een ander vak willen geven. Weerstand dat gaandeweg in mijn leven in botsing kwam met een tweetal karaktertrekken: mijn wilskracht en doorzettingsvermogen.


Het is deze rode draad, in samenhang met mijn karaktertrekken, die mij gebracht hebben tot deze nieuwe onderneming; stress en burn-out coach.

Samen reflecteren op

jouw

persoonlijke situatie

Samenwerkingen

Miedema mantelzorgmakelaar biedt u professionele ondersteuning en antwoorden op het gebied van: zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën.

Samen bekijken we de knelpunten en bekijken we de mogelijkheden. Ik werk volledig onafhankelijk en ben bekend met de sociale kaart. Het voordeel van de mantelzorgmakelaar is dat deze heel breed met u mee kan denken en kijken waardoor ik echt het verschil voor u kan maken.